Posted on

Hur ser framtidens musik ut?

Musiken förändras ständigt och den lär fortsätta göra det. Vad kommer det innebära för musiken i framtiden?

Kan teknologin hjälpa?

Både musiken och teknologin är något som haft enormt snabba utvecklingskurvor under de senaste decennierna. Musiken har inte minst förändrats, tack vare flera faktorer, och fortsätter att göra det.

Hur kan då musiken väntas att se ut i framtiden? Att så väl popen som rocken kommer leva kvar länge till är två lågoddsare. De här musikstilarna har länge varit populära bland många människor, och det är svårt att se att det kommer förändras.

Det som kan påverka är den fortsätta utvecklingen av teknologin. Elektronisk musik har vuxit sig stort och dessutom gör det musikskapandet enklare för många som kanske inte skulle ha chansen att göra musik annars. Att förvänta sig ännu fler DJ:s är inte omöjligt, eller helt nya instrument eller genrer.

Samhällsdebatterna kommer också att påverka. I samband med att fler står upp för rasism kommer det att påverka hur musik utformas, inte minst när det gäller texterna. Sedan kan även klimatfrågan komma att ligga till grund för hur ny smak kommer att skrivas i framtiden.